Borimo se da ljudi na Zapadnom Balkanu žive u harmoniji jedni s drugima i sa prirodom, u obnovljenim lokalnim zajednicama.

Borimo se da ljudi na Zapadnom Balkanu žive u harmoniji jedni s drugima i sa prirodom, u obnovljenim lokalnim zajednicama.

KAMPANJA za rijeke #jaBiHdatecem

U okviru naše kampanje, aktivisti i aktivistkinje za zaštitu prirode iz cijelog svijeta podržali su borbu aktivista u BiH da trajno zabrane male hidroelektrane, te da država umjesto toga ulaže u eko-turizam i istinski obnovljive izvore energije.

KAMPANJA Spasimo plavo srce Evrope

Neophodno je raditi na spašavanju riječnih tokova Balkana zbog njihove biološke raznolikosti, jer 30% balkanskih rijeka je još uvijek u netaknutom stanju, a 50% je u dobrom stanju ili je samo umjereno izmijenjeno.

ČUVARI PRAVDE u BiH i regiji

Borba za vodu na Balkanu je izrodila potpuno novu generaciju aktivista i aktivistkinja. Svi zajedno, odlučili su reći ne interesima pojedinaca i korporacija koje žele da nekontrolisano eksploatišu prirodne resurse.

AKADEMIJA za aktiviste i umjetnike

Akademija za aktiviste i artiste je jedan od glavnih programa i strateških opredjeljenja ACT-a.Cilj Akademije je unapređenje vještina i znanja aktivista i umjetnika potrebnih za efikasno djelovanje u lokalnim sredinama protiv sistemskih nepravdi.

Naša postignuća

Pokrenuta svjetska kampanju za zaštitu bh. rijeka

3+miliona ljudi je saznalo o štetnosti malih hidrocentrala kroz naše medijske sadržaje

Pružili smo podršku 7 riječnih lokalnih pokreta u BiH

Usljed zajedničkog pritiska, Vlada FBiH je kreirala zakonsko rješenje zabrane gradnje MHE

Osnovan regionalni savez Odbranimo r(ij)eke Balkana

50+ partnera iz cijelog svijeta

Naša postignuća

Pokrenuta svjetska kampanju za zaštitu bh. rijeka

3+miliona ljudi je saznalo o štetnosti MHE kroz naše medijske sadržaje

Usljed zajedničkog pritiska, Vlada FBiH je kreirala zakonsko rješenje zabrane gradnje MHE

Osnovan regionalni savez Odbranimo r(ij)eke Balkana

Pružili smo podršku 7 riječnih lokalnih pokreta u BiH

50+ partnera iz cijelog svijeta

Kako se možeš uključiti?

Postani dio ACT zajednice

ACT poziva aktivistice, aktivistice, artiste da postanu dio naše mreže. Zajedno ćemo učiti, razmjenjivati znanja, djelovati u cilju kreiranja održivog, kreativnog, dostojanstvenog društva u BiH i u regiji.

Doniraj novac za podršku

Donacija ACT-u je podrška odbrani rijeka u BiH, kao i bordi za pravedno i dostojanstveno društvo. Ukupna donacija će biti usmjerena za podršku lokalnim pokretima koji svojim životima brane rijeka širom zemlje.

Apliciraj za grant

U srcu ACT-a je podrška grassroot pokretima i to i kroz brze kratkoročne grantove neophodne za terensku borbu protiv nepravdi u okolišu ili u domenu ljudskih prava.

Borba i zaštita rijeka kroz                            20 ključnih činjenice o malim          hidroelektranama

Voda je izvor života i ne može biti predmetom privatizacije i trgovine. Ukoliko ne zaštitimo naše divlje rijeke i bujna vrela, bit ćemo posljednje generacije koje ih pamte.

Borba i zaštita rijeka kroz 20 ključnih činjenice o malim hidroelektranama

Voda je izvor života i ne može biti predmetom privatizacije i trgovine. Ukoliko ne zaštitimo naše divlje rijeke i bujna vrela, bit ćemo posljednje generacije koje ih pamte.

Saveznici